1,7 mln turystów nad morzem
5
Źródło: GUS
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w tym roku (lipiec i sierpień) w obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach nadmorskich przebywało 1,7 mln turystów. Skorzystali oni z 8,6 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 liczba turystów była większa o 13,5%, zaś liczba udzielonych noclegów wzrosła o 18,3%.

W sezonie wakacyjnym najchętniej odpoczywamy nad morzem

 

  • W sezonie letnim na obszarach nadmorskich prowadziły działalność 2342 turystyczne obiekty noclegowe.
  • Nad morzem przeważają pokoje gościnne – pod koniec lipca br. było ich 876 i stanowiły one 37,4% ogółu obiektów. 
  • W okresie wakacyjnym w obiektach zlokalizowanych w gminach nadmorskich przebywało 1,7 mln turystów (880,4 tys. – w lipcu i 857,6 tys. – w sierpniu).
  • W okresie lipiec-sierpień 2021 r. turystom krajowym udzielono 7,8 mln noclegów (o 20,4% więcej w porównaniu z lipcem i sierpniem ub. r.).

 

Zgodnie z metodologią Eurostatu, do obszarów nadmorskich zalicza się w Polsce łącznie 55 gmin położonych w  województwach: pomorskim (26), warmińsko-mazurskim (6) oraz zachodniopomorskim (23). Są  to gminy usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostające w bliskiej odległości od morza.

Według stanu na koniec lipca 2021 r., na obszarach nadmorskich prowadziły działalność 2342 turystyczne obiekty noclegowe. Jest to prawie 1/4 wszystkich obiektów w Polsce. Większość z nich (prawie 70%) prowadziła działalność o charakterze sezonowym (w kraju odsetek obiektów sezonowych wyniósł niecałe 30%).

Urząd przekazał, że w porównaniu z rokiem poprzednim liczba obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich zmniejszyła się o 160, tj. o 6,4%. Spadki odnotowano w większości rodzajów obiektów oprócz hoteli, moteli, szkolnych schronisk młodzieżowych, hosteli oraz zakładów uzdrowiskowych, gdzie zaobserwowano niewielkie wzrosty. 

Co ciekawe, struktura bazy noclegowej na obszarach nadmorskich różni się od struktury obiektów ogółem w Polsce. Nad morzem przeważają pokoje gościnne – pod koniec lipca br. było ich 876 i stanowiły one 37,4% ogółu obiektów na tych obszarach. Wysoko w rankingu są ośrodki wczasowe – 456  (19,5%) oraz domki turystyczne – 221 (9,4%). Hotele stanowiły 10,1% turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich (w Polsce 25,4%).

 

Źródło: GUS

 

Pod koniec lipca br. obiekty noclegowe położone w gminach nadmorskich dysponowały 217,1 tys. miejsc noclegowych. To stanowiło 27,7% wszystkich miejsc w obiektach noclegowych w Polsce i było to o 1,3 tys. mniej niż przed rokiem (tj. o 0,6%). Jednak nie we wszystkich rodzajach obiektów noclegowych odnotowano spadek liczby miejsc – w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła liczba miejsc m.in. w hotelach (o 3,4 tys.), zakładach uzdrowiskowych (o 0,9 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (o 0,6 tys.).

 

Źródło: GUS

 

Z materiałów GUS dowiadujemy się też, że największą liczbę miejsc noclegowych oferowały ośrodki wczasowe – 72,3 tys., tj. 33,3% ogółu miejsc na tym terenie. Hotele miały 38,7 tys. (tj. 17,8%) miejsc przygotowanych dla turystów, natomiast pokoje gościnne – 22,8 tys. (10,5%). Wśród pozostałych rodzajów obiektów 15,1 tys. miejsc noclegowych było dostępnych dla turystów w zespołach domków turystycznych, a 13,2 tys. w zakładach uzdrowiskowych.

W okresie wakacyjnym w obiektach zlokalizowanych w gminach nadmorskich przebywało 1,7 mln turystów (880,4 tys. – w lipcu i 857,6 tys. – w sierpniu), czyli 23,3% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (w analogicznym okresie 2020 r. odsetek ten wyniósł 25,9%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. liczba turystów korzystających z noclegów w lipcu i sierpniu br. była wyższa o 206 tys., tj. o 13,5% (w lipcu o 26,0%, a w  sierpniu o  2,9%).

Prawie 1/3 turystów (544,0 tys.) przebywających na obszarach nadmorskich skorzystała z noclegów w hotelach. Wielu turystów wybrało także pobyt w ośrodkach wczasowych – 418,4  tys. (24,1%) oraz w pokojach gościnnych – 165,3 tys. (9,5%). 

Wśród ogółu korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 88,2% (1,5  mln) stanowili turyści krajowi, a 11,8% (0,2 mln) turyści zagraniczni. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. liczba turystów krajowych była wyższa o 15,0%, natomiast liczba turystów zagranicznych o 2,9%.

 

Źródło: GUS

 

Urząd wskazał, że w lipcu i sierpniu br., podobnie jak w latach poprzednich, wśród turystów zagranicznych przebywających na terenach nadmorskich przeważali goście z Niemiec. W tym roku przyjechało ich 147,9 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. było ich mniej o 11 tys. Również ich udział w ogólnej liczbie turystów zagranicznych był niższy niż przed rokiem i wyniósł 72,3% – w analogicznym okresie 2020 r. stanowili oni 79,9% ogółu turystów zagranicznych. Udział gości z pozostałych krajów nie przekraczał 5%. Najwięcej osób przyjechało z Czech (8,5  tys.), Szwecji (6,1 tys.) oraz Norwegii (5,2 tys.). Stanowili oni odpowiednio 4,2%, 3,0% i 2,5% ogółu turystów zagranicznych korzystających z noclegów na terenach nadmorskich. 

Turyści przebywający na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu br. skorzystali łącznie z 8,6 mln noclegów, co stanowiło 34,9% wszystkich noclegów udzielonych w tym okresie w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. W analogicznym okresie ub. r. udział ten był wyższy o 2,0 p.proc.

W bieżącym roku nieco więcej noclegów udzielono turystom w sierpniu (4 mln 332 tys.) niż w lipcu (4 mln 292 tys.). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. łączna liczba noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu br. była wyższa o 18,3% (tj. o 1,3 mln) – w lipcu o 28,5% (o 1,0 mln), a w sierpniu o 9,6% (o 0,4 mln).

W okresie lipiec-sierpień 2021 r. turystom krajowym udzielono 7,8 mln noclegów (o 20,4% więcej w porównaniu z lipcem i sierpniem ub. r.). Stanowiły one 90,2% ogółu noclegów udzielonych w tym okresie na obszarach nadmorskich oraz 34,6% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w tym samym okresie w Polsce. Turyści zagraniczni skorzystali łącznie z 842,3 tys. noclegów i było to o 1,3% więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej noclegów udzielono turystom z krajów sąsiadujących z Polską, tj. z Niemiec (666,1 tys. – 79,1% noclegów dla turystów zagranicznych), z Czech (29,5 tys. – 3,5%) oraz z Ukrainy (18,4 tys. – 2,2%).

 

Źródło: GUS

 

Na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu br. najwięcej noclegów udzielono w obiektach zlokalizowanych w mieście Kołobrzeg – 876,7 tys., co stanowiło 1/10 wszystkich noclegów udzielonych na tym obszarze. Skorzystało z nich ponad 153 tys. turystów. Duży ruch turystyczny odnotowano także w Gdańsku, gdzie w okresie lipiec-sierpień br. z niemal 794 tys. noclegów skorzystało 260 tys. turystów. 

W czterech gminach nadmorskich liczba noclegów udzielonych turystom mieściła się w przedziale od 400 tys. do 700 tys. Były to gminy: Rewal – 686,3 tys. udzielonych noclegów, Mielno – 664,1 tys., Władysławowo – 562,8 tys. oraz Świnoujście – 492,7 tys.

Po ponad 300 tys. udzielonych noclegów odnotowano w turystycznych obiektach noclegowych na terenie gmin: Kołobrzeg – gm. wiejska (381,1 tys.), Łeba (375 tys.), Ustronie Morskie (370,4 tys.) oraz Dziwnów (354,8 tys.).

Źródło: GUS

 

Czytaj także: