Fauna i flora okolic Przebrna
6
(gt)
Zwiedzając Mierzeję Wiślaną warto zwrócić uwagę na bogatą faunę i florę, zwłaszcza w okolicach Przebrna. Pomimo obecności człowieka od setek lat miejsce to nadal jest przyrodniczo interesujące. 

Chociaż Mierzeja Wiślana „na oko” nie daje szans na występowanie wielu dzikich zwierząt, okazuje się całkiem atrakcyjna dla przyrody. Brak przemysłu i łatwy dostęp do wody stwarzają dogodne warunki do życia dla ciekawych zwierząt i roślin.

 

Świat zwierzęcy

Na Mierzei Wiślanej występują gatunki zagrożone wymarciem, chronione i rzadkie. To dobry znak, ponieważ świadczy, że tutejsi mieszkańcy potrafią żyć w zgodzie ze zwierzętami. Możemy tu spotkać introdukowane daniele, naturalnie bytujące łosie, dziki, sarny. Poranne wycieczki do lasu mogą zaowocować spotkaniem jenotów czy borsuków. A wieczorami przy odrobinie szczęścia można zobaczyć nietoperze. 

Z rzadziej spotykanych gatunków ptaków mamy tu: turkawkę, wilgę, orzechówkę i grzywacza. Gości tu także bielik. Zobaczymy także jaszczurki zwinki, padalce, zaskrońce, żmiję zygzakowatą – zwłaszcza w nasłonecznionych miejscach. Na plażach coraz częściej pojawiają się foki. 

 

Bogactwo flory

Świat roślinny okolic Przebrna nie ustępuje światu zwierząt. Odnotowano tu ponad 450 gatunków roślin, w tym interesującą bażynę czarną, zimoziół północny, lnicę wonną, a z rzadszych roślin zawilec gajowy, przylaszczkę pospolitą czy śnieżyczkę przebiśnieg. 

Prawdziwym skarbem jest rezerwat Buki Mierzei Wiślanej, który chroni ponad 200-letni drzewostan bukowy. W okolicach Przebrna znajduje się też pomnik przyrody czteroramienny buk zwyczajny.

Ponadto wiele atrakcji można spotkać w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana, który prezentuje geologiczną historię regionu.