Przekop Mierzei Wiślanej – co słychać na budowie?
5
(cw)
Grudzień na Mierzei Wiślanej to czas, kiedy na budowie przekopu trwają prace rozruchowe urządzeń i instalacji obiektów kubaturowych. Jednym z najważniejszych miejsc – z którego kapitan będzie sterował przeprawą – jest Kapitanat Portu Nowy Świat.

Przekop Mierzei Wiślanej - widok północny. Fot. Hello Mierzeja

 

Przekop Mierzei Wiślanej to nowa droga wodna, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. To tu będzie odbywał się ruch samochodowy i ruch statków. Aby pogodzić jedno z drugim, niezbędny jest kanał żeglugowy ze śluzą, mostami obrotowymi oraz kapitanatem – miejscem do zarządzania.

W kompetencjach Kapitanatu Portu Nowy Świat będą generalny nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową oraz kontrola nad przeprawą śluzową – mówi Paweł Perkowski, koordynator ds. Kapitanatu Nowy Świat z Urzędu Morskiego w Gdyni, inwestora całego przedsięwzięcia.

Aby system pracował bezproblemowo i bezpiecznie, niezbędne jest użycie najwyższej jakości wyposażenia stacji operatorskiej nadrzędnego systemu sterowania. Całością będą zarządzać odpowiednio przeszkolona załoga – kapitan wraz z zastępcą, oficerowie inspekcyjni, oficerowie kierujący ruchem portowym, a także bosmani. Rekrutacja na oficerów i bosmanów już trwa!

 

Trzy bloki funkcjonalne

Cały system sterujący to trzy bloki funkcjonalne – stanowisko odpowiedzialne za przeprawę, stanowisko rezerwowe i ochrona obiektu.

Pierwszy z nich będzie odpowiedzialny za przeprawę, czyli za wszelkie procesy niezbędne w momencie przepływania statków przez kanał. Będą to takie czynności jak obrót mostów, otwieranie i zamykanie bram śluzy południowej i północnej, sterowanie rogatkami, szlabanami, sygnalizatorami itd.

Drugi blok to stanowisko rezerwowe dla przeprawy części południowej, czyli wejścia do rzeki Elbląg. W przypadku awarii będzie ono umożliwiało sterowanie mostem w Nowakowie.

Kolejny, trzeci blok to stanowisko ochrony obiektu. W jego zakres wejdzie obsługa systemu sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu oraz blisko 100 kamer systemu telewizji dozorowej i ochrony perymetrycznej.

Prace na budowie. Fot. Hello Mierzeja

 


Co teraz dzieje się na budowie?

Przekop mierzei to gigantyczna inwestycja i wiele prac wykonywanych jest jednocześnie.

Obecnie na ukończeniu mamy roboty od mostu południowego do Zalewu Wiślanego. Wykonane są oczepy żelbetowe, droga techniczna wraz z nawierzchnią z kostki. Kończymy montowanie elementów wyposażenia hydrotechnicznego – wylicza Wojciech Deputat, kierownik robót drogowych z konsorcjum NDI/Besix.

Ponadto od strony zachodniej zakończono prace związane z wykonaniem narzutu kamiennego, a od strony wschodniej tego typu prace są już na ukończeniu.

Wkrótce rozpoczną się roboty ziemne związane z wykopami o rzędnej 2,5 do poziomu spod kanału żeglugowego.

Prace na odcinku północnym, czyli Zatoce Gdańskiej. Fot. Hello Mierzeja

 

Co ze zwierzętami?

Najwęższe miejsce kanału to cztery pochylnie, tworzące dwa niezależne przejścia dla zwierząt.

Pochylnie, po dwie na każdym brzegu, położne vis a vis, mają szerokość 5 metrów i długość 22 metrów – mówi Dorota Słabek, naczelnik wydziału oddziaływania inwestycji na środowisko w Urzędzie Morskim w Gdyni. – Aby ułatwić zwierzętom wydostanie się z kanału, nawierzchnie pochylni zostaną wykonane z geokraty, wypełnionej żwirem i otoczakami, a następnie będą obsiane trawą. Nasadzona zostanie także zieleń naprowadzająca do pochylni.

Ponadto wzdłuż kanału będą wydzielone rejony o największym zaciemnieniu w porze nocnej, a wzdłuż mierzei nasadzone zostaną pasy zieleni średniej bez oświetlenia. Samo oświetlenie kanału żeglugowego, układu drogowego i dróg technologicznych w jego pobliżu będzie miało możliwe najcieplejszą barwę, tak by zminimalizować efekt bariery dla ptaków i nietoperzy.

Pod nadzorem ornitologa przygotowano również 57 budek dla ptaków i 100 dla nietoperzy.

 

Budowa Wyspy Estyjskiej

Jednocześnie na Zalewie Wiślanym budowana jest sztuczna wyspa – siedlisko dla ptaków. Docelowo będzie ona miała 181 hektarów. Wykonano tam już sporo prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych czy montażem ściągów. Obecnie trwają też roboty czerpalne oraz zasypywanie grobli wyspy. Odbywa się układanie kamienia na pasie technicznym i narzutu z kamienia hydrotechnicznego na skarpie. Wkrótce zostanie wykonana połowa cięcia ścianki szczelnej.

To tu powstaje Wyspa Estyjska, czyli sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym Fot. Hello Mierzeja

 

Budowa sztucznej wyspy. Fot. Hello Mierzeja

 

Co w przyszłości?

W kolejnych miesiącach będą odbywały się prace na Zatoce Gdańskiej. Zakończy się zasypywanie grodzy na falochronie zachodnim. Będą prowadzone dalsze prace na obu falochronach: prace narzutowe i roboty żelbetowe, wykonywanie podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu i nadbudowy.

W rejonie śluzy będą wykonywane oczepy na ścianach. Przewidziano też montaż elementów konstrukcji stalowej bram oraz mechaniki, a także wyposażenia hydrotechnicznego. Rozpoczęło się także próbne obciążenie Mostu Północnego.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej (pierwszej części całej inwestycji) ma zakończyć się w 2022 roku. Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” jest konsorcjum NDI/Besix. Trwają również prace na drugiej części, obejmującej obudowę brzegów rzeki Elbląg i budowę mostu obrotowego w Nowakowie.

 

Na podstawie materiałów NDI/BESIX

 

Zobacz filmy