Rozbudowa portu w Krynicy Morskiej
Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej, podpisał 22 czerwca 2021 r. umowę z firmą TSG Polska Sp. z o.o na realizację robót budowlanych w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej. 

Prace w porcie będą trwały do końca 2022 roku. W ramach wykonywanych robót nastąpi rozbiórka istniejącego hangaru oraz budynku klubowego, budowa kompleksowo wyposażonego budynku do obsługi portu z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu, budowa pomostu pływającego na 13 stanowisk, wyposażenie obiektu w zintegrowany system poboru opłat oraz zakup wózka widłowego.

 

 

Inwestycja zostanie realizowana w ramach projektu „Pętla Żuławska-rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”. 

Koszt:
Wartość umowy ogółem brutto: 7 605 090 zł
Dofinansowanie UE: 5 255 550 zł
Wkład własny gminy: 927 450 zł
Koszt niekwalifikowalny: 1 422 090 zł , co stanowi 23% podatku VAT, który zostanie w 100% odzyskany przez gminę

Źródło: www.krynicamorska.tv

 

Poznaj port w Krynicy Morskiej:
ul. Bojerowców 4, 82-120 Krynica Morska
Dodaj do planowanej podróży
53