Urząd Morski i ochrona wybrzeża (film)
Dowiedz się, jakie działania poczynił Urząd Morski w Gdyni w 2021 r. w zakresie ochrony wybrzeża oraz obejrzyj interesujący film o wydmach.

Plaża w Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej

 

W zeszłym roku w ramach ochrony wybrzeża Urząd Morski w Gdyni wykonał kilka inwestycji:

1. Sztuczne zasilanie Półwyspu Helskiego w ilości ponad 150 tys. m sześc. (m.in. w rejonie Kuźnicy, Jastarni, Chałup).
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej polegające na budowie ok. 3 km wału przeciwpowodziowego oraz około 1 km mobilnych przegród powodziowych w portach Krynicy Morskiej. W ten sposób cała miejscowość została zabezpieczona przed powodzią od strony Zalewu Wiślanego. 
3. Sztuczne zasilanie w rejonie Rowów w ilości około 60 tys. m sześc.
4. Sztuczne zasilanie w rejonie Ustki w ilości około 100 tys. m sześc.
5. Wykonano monitoring lotniczy oraz profile batymetryczne całego pomorskiego wybrzeża wraz z Zalewem Wiślanym – wszystkie dane są dostępne nieodpłatnie na stronie https://sipam.gov.pl/geoportal
 

W roku 2022 Urząd Morski w Gdyni planuje prowadzić kolejne przedsięwzięcia, między innymi: sztuczne zasilanie Półwyspu Helskiego, budowę zjazdu technicznego w Kuźnicy, sztuczne zasilanie w rejonie Ustki, kontynuację odbudowy systemu ostróg na Półwyspie Helskim (Władysławowo-Kuźnica), monitoring hydrodynamiczny w rejonie Półwyspu Helskiego, monitoring lotniczy i batymetryczny całego pomorskiego wybrzeża.

Ochrona wydm – film edukacyjny

 

Statutowymi działaniami podejmowanymi corocznie są budowa wydm, uprawa lasów ochronnych, zarządzanie sieciami morskimi Natura 2000 oraz opiniowanie i uzgadnianie działań w pasie technicznym. Dodatkowo Urząd Morski w Gdyni prowadził działalność edukacyjną z udziałem wolontariuszy polegającą na propagowaniu wiedzy o funkcjach plaż, wydm i lasów w pasie nadbrzeżnym.

Urząd Morski pragnie podziękować wszystkim wolontariuszom i swoim pracownikom za przygotowanie, realizację i ogromne zaangażowanie w projekt. W 2022 roku planuje rozszerzyć działania wolontariatu o tereny Trójmiasta i Mierzei Wiślanej. Już dzisiaj zaprasza zainteresowanych do udziału w wolontariacie w okresie maj-wrzesień 2022 roku.

Czytaj więcej aktualności