82-103 Mikoszewo
Dodaj do planowanej podróży
19

To przybrzeżne jezioro powstało w latach 60. XX wieku na skutek zamknięcia się narastającej od północy piaszczystej mierzei. Jego powierzchnia wynosiła wtedy 4,3 hektara. Obecnie jezioro jest zamkniętym zbiornikiem wodnym, ulegającym procesom zamulania i zarastania. Na jego terenie zadomowił się bóbr, mający tu swoje żeremia. Efekty jego „pracy” widać zarówno w rezerwacie, jak i okolicy, zaś samego bobra można spotkać nawet na plaży.

Przybrzeżna roślinność stworzyła naturalny dom dla wielu gatunków ptaków występujących w trzcinowiskach, takich jak: trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, czapla siwa czy łyska. W lasach otaczających jezioro zamieszkały takie gatunki jak: trznadle, zięby, dziwonie, kapturki, piegże, dzwońce czy dzierzby. Z kolei na wodzie spędzają czas krzyżówki, perkozy dwuczube. Żerują tu także kormorany, widziano też czaple białe.

Udostępnij tę stronę: