ul. Teleexpressu 4, 82-120 Krynica Morska
Dodaj do planowanej podróży
19

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów pod wezwaniem św. Piotra Apostoła i św. Franciszka z Asyżu mieści się w Krynicy Morskiej przy słynnej ulicy Teleexpressu. W 1920 r. do Krynicy przybyły Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny, by pomagać chorym, ale też zapewniać im opiekę duchową. W 1937 r. podjęły decyzję, aby wybudować kaplicę, a 23 maja 1939 r. biskup Maksymilian Keller dokonał jej poświęcenia.

Do 1939 r. w Krynicy istniała też świątynia protestancka, zburzona podczas II wojny światowej. W Przebrnie i Piaskach również były małe świątynie protestanckie, które zburzono około 1960 r. na polecenie władz komunistycznych. Kościół w Krynicy Morskiej ocalał. Starania miejscowej ludności i zaproszenie ówczesnego Administratora Apostolskiego Diecezji Warmińskiej biskupa Tomasza Wilczyńskiego spowodowały, że w 1957 r. duszpasterstwo objęli Bracia Mniejsi Kapucyni.

Udostępnij tę stronę: