ul. Gdańska 66, 82-103 Mikoszewo
Dodaj do planowanej podróży
12

Po zbudowaniu Przekopu Wisły do Mikoszewa przyjechał członek rodziny królewskiej Książę Albrecht w celu dokonania lustracji przekopu oraz zwiedzenia miejscowości. By móc podziwiać efekt finalny wybrał się na wydmę stanowiącą najwyższe wzniesienie (33,2 m) w tym rejonie. Z tego miejsca Książę Albrecht podziwiał przekop, mając dobry widok na okolicę. By upamiętnić tę symboliczną chwilę, na wydmie postawiono pamiątkowy kamień. Obecnie znajduje się on w centrum Mikoszewa, koło remizy strażackiej.

Udostępnij tę stronę: