82-120 Krynica Morska
Dodaj do planowanej podróży
21

Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej” powstał w celu zachowania naturalnego środowiska blisko 150-letniego buka, który istnieje na mierzei przypuszczalnie jako pozostałość pierwotnych lasów. Rezerwat znajduje się blisko Przebrna, a jego powierzchnia wynosi 7 hektarów. Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca i obejrzenia tych wspaniałych, starych drzew. 

Warto wiedzieć, że pod koniec epoki kamiennej na terenie tym występował las mieszany z dębem oraz pojedynczo występującymi lipami, wiązami, brzozą i leszczyną. Pod koniec epoki brązu lasu dębowego było coraz mniej, a zadomowiły się graby oraz buki występujące tu do końca XVII w. Z kolei w XVIII w. masowa wycinka lasu spowodowała, że mierzeja stała się praktycznie bezleśna. Dopiero od 1800 r. wprowadzono sosnę w celu wzmocnienia wydm. 

Zbiorowiska roślinne rezerwatu to ols porzeczkowy oraz lokalne postacie zbiorowiska z olszą czarną, lasu mieszanego bukowo-grabowego i kwaśnej buczyny. Występuje tu wiele gatunków roślin kwiatowych i paprotników, roślin naczyniowych, mchów oraz porostów. Są też ptaki, owady, gady, płazy i ssaki, np. nietoperze. W rezerwacie jest też wiele różnych grzybów. 

fot. Jarosław Hanulak

Udostępnij tę stronę: