82-103 Mikoszewo
Dodaj do planowanej podróży
18

Znajdująca się w Mikoszewie „Mewia Łacha” to nie tylko ptaki. To również ponad 4500 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich jest Inica wonna (Linaria odora), czyli najcenniejszy gatunek flory rezerwatu ważny dla Wspólnoty Europejskiej, chroniony w ramach programu Natura 2000. Można tu zobaczyć też mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum), którego coraz rzadziej możemy spotkać na polskim wybrzeżu. Na Mierzei Wiślanej mikołajek występuje też w Piaskach na odcinku 5 km brzegu morskiego (licząc od granicy Państwa) i jest to jedna z największych jego polskich populacji. Wydma szara, jako ostatnie nieleśne stadium sukcesji roślinności nadmorskiej, to miejsce, w którym ruch piasku ustaje prawie zupełnie. Na skutek akumulacji próchnicy i silnego rozwoju roślinności zaczynają się tu procesy glebowe. Występująca tu murawa napiaskowa z jasieńcem i kocankami jest ważnym siedliskiem w sieci Natura 2000.

Udostępnij tę stronę: