Park krajobrazowy
"Mierzeja Wiślana"

Park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” jest obszarem objętym ochroną w trosce o zachowanie unikalnych walorów zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych, historycznych oraz krajobrazowych.

Znajduje się na terenie gmin Sztutowo i Krynica Morska aż do granicy państwowej z Federacją Rosyjską. Jego powierzchnia wynosi 4410 ha, a zabezpieczająca go otulina przed szkodliwymi czynnikami 22 703 ha. Park to wydmy porośnięte borem sosnowym, ale też borem mieszanym. W zagłębieniach międzywydmowych występują torfowiska przejściowe i płaty brzeziny bagiennej. 

Najbardziej atrakcyjne walory Parku to piaszczyste plaże z wałem wydmy przedniej i imponująca rzeźba terenu. Elementem, na który warto zwrócić uwagę, są wielkie wały wydmowe i wilgotne obniżenia pomiędzy nimi. Jednak nie tylko strefa typowo nadmorska jest tu imponująca. Na uwagę zasługują też wybrzeża Zalewu Wiślanego, gdzie występuje brzeg porośnięty szuwarami, wysokie klify i przepiękne widoki na zalew oraz Wysoczyznę Elbląską. Najwyższa wydma o nazwie Wielbłądzi Grzbiet jest położona na wschód od Krynicy Morskiej i wznosi się na wysokość 49 m. 

Należy też wspomnieć o Żuławach Wiślanych tworzących deltę rzeki Wisły, będące najniższej położnym regionem w Polsce. Fragment Żuław przylegający do mierzei oraz do południowej granicy Parku stanowi strefę ochronną dla tego regionu. Z kolei od zachodu Park chroni pozostała część Mierzei Wiślana aż do ujścia Wisły. 

Park Krajobrazowy i jego otulina to: 
- 884 taksonów roślin naczyniowych (m.in. 100 gatunków z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej;
- ponad 100 gatunków mszaków;
- ponad 200 gatunków porostów;
- 290 gatunków ptaków (274 objęte ochroną);
- 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie);
- 7 gatunków płazów;
- 5 gatunków gadów;
- wiele gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców.

Warto dodać, że na terenie Parku Krajobrazowego znajdują się rezerwaty: „Kąty Rybackie” i „Buki Mierzei Wiślanej”.

Źródło: parkmierzeja.pl

Udostępnij tę stronę: