Krynica Morska bezkonkurencyjna!
2
(bn)
W Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 trzy pierwsze miejsca zdobyła Krynica Morska.

 

Nagrody w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 to wyjątkowe wyróżnienia przyznawane gminom, które osiągnęły najwyższe rezultaty podczas oceny ich rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stosowanych praktyk. Inicjatywa ta, realizowana we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, ma na celu promowanie i wyróżnianie gmin, które wykazują się szczególnymi osiągnięciami w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Ranking obejmuje wszystkie gminy województwa pomorskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, takich jak Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot. Przeprowadzane analizy statystyczne, które stanowią podstawę tego przedsięwzięcia, są prowadzone przez kompetentny zespół Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Miejsce w rankingu zależy od kilkunastu syntetycznych wskaźników odzwierciedlających różne aspekty życia lokalnych społeczności w regionie. Te zróżnicowane wskaźniki mają na celu ukazanie jakości życia w różnych obszarach. W czołówce znajdują się gminy efektywnie realizujące swoje zadania i wykorzystujące potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada na pytania dotyczące kondycji gmin, ich radzenia sobie, wpływu na rozwój oraz poprawy jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego.

@hellomierzeja

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów zarówno na poziomie województwa, jak i w powiatach, co sprzyja docenieniu i motywowaniu większej liczby gmin. Atuty tego przedsięwzięcia obejmują skumulowaną i syntetyczną ocenę gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk, integrację regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim.

Gminy są nagradzane w różnych kategoriach, uwzględniając ich charakter, takie jak gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderów powiatowych oraz liderów województwa.

 

Laureaci Rankingu Gmin 2023

Lider województwa

I Gmina Miasto Krynica Morska
II Gmina Miejska Łeba (+1)
III Gmina Władysławowo (+2)
IV Gmina Miejska Pruszcz Gdański
V Gmina Jastarnia (-3)

 

Kategoria gminy miejskie

I Gmina Miasto Krynica Morska
II Gmina Miejska Łeba
III Gmina Miejska Pruszcz Gdański
IV Gmina Miasto Ustka
V Gmina Miejska Skórcz (+1)

 

Liderzy powiatu nowodworskiego

I Gmina Miasto Krynica Morska
II Gmina Sztutowo
III Gmina Stegna
 
Źródło: krynicamorska.tv